ProSub Investigations is als recherchebureau erkend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid onder nummer POB 1527. Ook zijn wij aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder meldingsnummer M1605521. Tot slot zijn wij gelegitimeerd door de politie en zijn al onze particulier rechercheurs voorzien van een geldig legitimatiebewijs.

Wij werken volgens de strikte Algemene Richtlijnen, die wettelijk zijn voorgeschreven door de Wpbr en de geldende Privacy Gedragscode zoals verplicht voor alle recherchebureaus.

Dit houdt in dat wij ons strikt houden aan de geheimhoudingsplicht, meldingsplicht en beveiligingsplicht aangaande uw en andermans gegevens.